Categories
Tin mới

Ford thêm nhà cung cấp thứ hai cho F-150

Metalsa, các công ty xây dựng khung thép cho nhôm thân Ford-150, là vẫn còn gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ khung thân để cung cấp cho hai nhà máy xây dựng xe tải nhỏ. Những lộn xộn đang ngăn Ford bán được càng nhiều của đất nước xe tải bán chạy nhất  vì nó có thể, và ăn vào lợi nhuận – mặc dù dòng dưới cùng vẫn phá vỡ kỷ lục của công ty. Ford đã chọn Michigan công ty Tháp quốc tế như là một nhà cung cấp khung thân thứ hai và dự kiến sẽ có hàng tồn kho lên đến một mức độ thích hợp vào đầu quý 4 năm nay.

Cả Ford và Tháp quốc tế sẽ không khẳng định sự phát triển -Automotive News đã nhận ý kiến từ một nguồn và ráp lại với nhau xử lý của thông tin từ báo cáo tài chính và báo chí địa phương của Tower. Tháp hiện đang xây dựng các cấu trúc cơ thể cho một vài loại xe, kể cả F-series, và nhà máy Bellevue, Ohio mà sẽ xây dựng F-150 trước đây các khung được chế tạo khung cho Ranger và Econoline . Theo một câu chuyện trong các khu vực Sandusky ký , Tháp sẽ thêm một dây chuyền sản xuất vào cuối tháng tới để bắt đầu vận chuyển khung thân trong tháng Mười, và một dòng khác vào tháng Tư năm 2016. Thỉnh thoảng như 138 nhân viên toàn thời gian và 364 robot được dự kiến để thực hiện công việc. Cáo tài chính gần nhất của tháp cho biết đầu tư vốn sẽ là cần thiết để có được tất cả mọi thứ được thiết lập, nhưng hợp đồng sẽ có giá trị 140 triệu USD doanh thu hàng năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *